Năm học 2021-2022 cùng với sự quan tâm sát sao chỉ đạo của BGH; tích cực ôn tập, bồi dưỡng kiến thức từ các thầy cô giáo bồi dưỡng HSG; sự nỗ lực và cố gắng của các bạn học sinh ...