Tuesday, 27/09/2022 - 08:24|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS XÃ PHÚC THAN - WELCOME TO THE ELECTRICAL PORTAL OF PHUC THAN SECOND HIGH SCHOOL
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS XÃ PHÚC THAN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 07/08/2022 Chi bộ trường THCS xã Phúc Than đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự với Đại hội có đại biểu: - Đồng chí: Hà Hồng Thái - Đồng chí: Nguyễn Trọng Hiệp

Trong Đại hội đồng chí Bùi Thế Cường - Bí thư chi bộ. Đã thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo chính trị nhiệm kì 2020-2022:  Đa số Cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt. Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được khối đoàn kết, thống nhất, cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực và có ý thức trách nhiệm trong công việc. Các tổ chức chính trị (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên) hoạt động có hiệu quả, thường xuyên gắn các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến qua các năm học, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Nhà trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.

 Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động giáo dục trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt kịp thời kết quả các hoạt động giáo dục, tư tưởng, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhà trường. Chi ủy, Chi bộ đã thường xuyên hội ý tại các cuộc họp đã đánh giá khách quan những vấn đề đã thực hiện, những nhiệm vụ còn chưa thực hiện được và phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong chi bộ về nội dung công việc, khối lượng, thời gian hoàn thành. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt 15%. Thực hiện đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan; tập thể Chi bộ, nhà trường đoàn kết, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của cơ quan. Trong nhiệm kỳ, không có sự việc nào làm mất trật tự an ninh trong nhà trường.

Trong công tác tư tưởng: Chi bộ triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng tới đảng viên và viên chức lao động trong đơn vị. Vận dụng phù hợp các Chỉ thị, Nghị quyết phù hợp với thực tế của chi bộ và nhà trường. Tạo ra ý thức trách nhiệm cho mỗi Đảng viên trong công tác và sinh hoạt chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ, cơ quan luôn luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến. 

Phát huy sức mạnh hoạt động các đoàn thể trong đơn vị: Chi bộ chỉ đạo nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn. Hội đồng giáo dục nhà trường đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trung thực, khách quan trong mọi hoạt động. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên hoạt động đúng theo Điều lệ quy định. Tham mưu cho chi bộ, lãnh đạo nhà trường, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ để tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong nhiệm kì, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều được đánh giá xếp loại tổ chức vững mạnh trở lên.

Chú trọng xây dựng, phát triển tổ chức đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên: Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xây dựng được qui chế hoạt động của chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp được 02 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu), tổng số đảng viên: 21/51 CBGVNV đạt tỷ lệ 41,2%, chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí, giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng 03 quần chúng ưu tú (đạt 150%, vượt 50% so với chỉ tiêu). Chi bộ thường xuyên theo dõi, giáo dục tư tưởng chính trị, tư cách đảng viên cho toàn thể đảng viên trong chị bộ, trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm đến mức kỷ luật khai trừ đảng.  Kết quả phân xếp loại tập thể chi bộ, đảng viên hằng năm:Năm 2020 Chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2021 Chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chất lượng giáo dục: Luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị: Chi bộ chủ động trong công tác lãnh chỉ đạo nhà trường cụ thể hoá nghị quyết của Chi bộ thành nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong từng tuần, tháng. Các nhiệm vụ của nhà trường nhất quán với nghị quyết của Chi bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường luôn đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Những tồn tại, vướng mắc trong nhà trường được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Chất lượng giáo dục nhà trường có sự chuyển biến theo từng năm học, kết quả các mặt giáo dục đa số đều đạt và vượt các chỉ tiêu giao.

Cũng trong Đại Hội đã đề ra mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022-2025. Tiếp tục quán triệt và triển khai học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản của các cấp các ngành trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể hoá bằng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại nhà trường. Phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tăng cường sự đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, coi công nghệ thông tin là chìa khóa của mọi hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới hiệu quả, thực chất các hoạt động giáo dục vì mục tiêu phát triển nhà trường, vì sự phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từng bước hướng tới giáo dục hội nhập. Một số mục tiêu trọng tâm: Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp được 02 đảng viên mới, giới thiệu được 02 quần chúng đi học lớp đối tượng đảng trở lên. Mỗi năm thực hiện 02 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát đối với đảng viên. Chi bộ được phân xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó hoàn thành xuất sắc 20%), không có đảng viên xếp loại không hoàn thành, không có đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật; Tập thể trường đạt danh hiệu tập thể LĐTT trở lên, có 95% đạt danh hiệu thi đua trong đó 15% đạt danh hiệu CSTĐCS trở lên. Không có cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động vi phạm đến mức phải kỷ luật. Giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nâng chuẩn phổ cập giáo dục THCS lên mức độ 2.

Các đồng chí Đảng viên dự Đại hội đã tích cực tham luận đóng góp ý kiến xây dựng Đại hội. Trong Đại hội cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu, phương hướng đề ra trong nhiệm kì mới của Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, được sự tín nhiệm của các đồng chí Đảng viên. Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban chi uỷ khoá mới gồm có 05 đồng chí. 

100% các đồng chí Đảng viên tham dự Đại hội nhất trí với báo cáo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quyết nghị và biên bản của Đại Hội.

Một số hình ảnh Đại hội trường THCS xã Phúc Than khoá VIII, nhiệm kỳ 2022-2025:

 


Tác giả: Trường THCS Phúc Than
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 43
Tháng 09 : 544
Năm 2022 : 42.991