Thứ ba, 27/09/2022 - 07:42|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS XÃ PHÚC THAN - WELCOME TO THE ELECTRICAL PORTAL OF PHUC THAN SECOND HIGH SCHOOL
  • Thời khóa biểu tuần 21 - Thực hiện từ ngày 07/02/2022 đén ngày 12/02/2021
  • TKB _ Tuần 20
Kế hoạch giáo dục